CREDITS

Productie: Monette

Inhoud: Cordier & Monette

Foto credits: Cordier & Monette

Hosting: Tete chercheuse

Host naam: Tete chercheuse

Adres: 8 Cours de Luze, 33300, 33000 Bordeaux

E-mail: mission@tete-chercheuse.fr

Telefoon: +33 (0)5 56 37 70 33

SARL met een kapitaal van 15.100,00€

WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website Mvsa.com is eigendom van CORDIER SAS, met een kapitaal van € 8.478.738,00 en een maatschappelijke zetel te 1 rue de la Séglière, CS 91958 – 33088 Bordeaux Cedex. Zij is ingeschreven als [CORDIER] in het handelsregister van Bordeaux onder nummer [803399922].

Contact: contact@cordier-wines.fr

Directeur publicaties: florian.blandinieres@cordier-wines.com

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden van de website. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u de site verlaten.

RISICO’S EN VERANTWOORDELIJKHEID

U bent volledig verantwoordelijk voor uw bezoek aan deze site. Cordier kan niet garanderen dat de site vrij is van bugs, fouten of virussen die uw computer kunnen aantasten. Cordier kan niet garanderen dat de informatie op de site juist is op het moment van uw bezoek. Cordier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit een bezoek aan deze site.

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Cordier informeert de gebruikers van deze site dat de elementen op deze site (foto’s, ontwerpen, logo’s en alle andere grafische of visuele elementen) beschermd zijn door de geldende wetgeving inzake de bescherming van het auteursrecht, het recht inzake industriële vormgeving en het merkenrecht. Cordier bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor alle bovengenoemde elementen van de website. Het is strikt verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, aan te passen, te vertalen of op de markt te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cordier. U mag echter wel kopieën op papier van volledige pagina’s afdrukken voor uw eigen persoonlijk en strikt privégebruik.

FRANSE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben door een e-mail te sturen naar onze klantendienst op het adres contact@cordier-wines.fr (met vermelding van uw naam, voornaam, adres en e-mailadres). Cordier respecteert de rechten van iedereen die de site bezoekt.

LINKS

De site kan links bevatten naar andere websites of online bronnen. Cordier heeft geen controle over deze externe sites en bronnen en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, noch voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze externe sites en bronnen beschikbaar is. Bovendien kan Cordier niet aansprakelijk worden gesteld voor enige werkelijke of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op deze externe sites of bronnen beschikbaar zijn.

FRANSE WET

U aanvaardt dat deze site en uw relaties met Cordier beheerst worden door het Franse recht, dat als enige van toepassing is op deze site. Elk geschil met een gebruiker van de site zal worden beslecht door de bevoegde Franse rechtbank. Alcoholmisbruik is slecht voor uw gezondheid. Drink en geniet op verantwoorde wijze.